Program

Szanowni Wyborcy,

Zwracam się do Was o wsparcie mojej kampanii. Polska potrzebuje zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych. Czuję i wiem, że będę godnie reprezentować Was – Suwerena, i to na Was chcę oprzeć planowane zmiany. Dlatego ośmielam się prosić o pomoc w zbieraniu podpisów poparcia dla mojej kandydatury.

Proszę o zapoznanie się i ocenę mojego programu. Jestem otwarty na Wasze sugestie oraz postulaty programowe i ustrojowe. Oto mój program:

Będę zabiegał o…

Uruchomienie wydobycia olbrzymich zasobów surowców naturalnych, które znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nasze bogactwo narodowe, które nie może podlegać sprzedaży korporacjom zagranicznym. Wdrożymy ten wielki projekt inwestycyjny z poszanowaniem środowiska naturalnego, który przyniesie wymierne efekty dla wszystkich obywateli w ciągu kilku lat.

Wdrożenie programu re-industrializacji Polski. Polska będzie Centralnym Okręgiem Przemysłowym Europy, nie zaś Specjalną Strefę Ekonomiczną z uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału w stosunku do polskich firm.

Samorząd gospodarczy będzie stałym elementem ustroju Polski oraz systemowym narzędziem do ewolucyjnego odzyskania przez Polaków suwerenności gospodarczej.

Reformę systemu podatkowego i ZUS-u, która doprowadzi do radykalnego obniżenia podatków i danin nakładanych na pracowników etatowych, co w efekcie przyniesie wyższe wynagrodzenie pracownikom nawet o 50 % bez zwiększania kosztów pracy dla pracodawców. Zmniejszymy VAT do 15%, zlikwidujemy podatek PIT wprowadzając 2% podatek obrotowy płacony przez wszystkie podmioty gospodarcze, czyli również wielkie zagraniczne sieci korporacyjne.

Wprowadzenie projektu Wielki Powrót. Stworzenie nowych warunków ustrojowych, ekonomicznych i cywilizacyjnych, tak aby do 2030 r. powróciło do Polski 10 milionów Polaków.

Odtworzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego i profesjonalnych wojsk operacyjnych dla obrony naszej suwerenności.

Zniesienie Ministerstwa Oświaty jako organu partyjno-politycznego powołanego do indoktrynacji naszych dzieci i powołanie społecznej Komisji Edukacji Narodowej. Wprowadzenie bonu edukacyjnego dla każdego dziecka i poszanowania indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia.

Zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego Polski w oparciu o gospodarstwa rodzinne, tak by polskie zakłady przetwórcze powiązane systemowo z producentami rolnymi i sieciami sklepów oferowały zdrową żywność, wolną od GMO i nadmiernej chemizacji.

Zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa przemysłu farmaceutycznego w Polsce, tak abyśmy wspólnie, polskimi rękami odbudowali to, co zostało nam przez ostatnie lata niemal całkowicie odebrane. Zadbam również o to, aby żadna Polka ani żaden Polak, ani ich dzieci, nie byli przymuszani do zabiegów medycznych, w tym również tzw. szczepień ochronnych, które, jak dowodzi wiele badań, nie są dziś bezpieczne. Będę także zabiegał o to, by medycyna akademicka połączyła siły z medycyną naturalną.

Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska technologicznego, aby żadne technologie stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia Obywateli naszego kraju i dla środowiska naturalnego, w którym żyjemy, nie były wprowadzane.

W nowej konstytucji opartej na solidaryzmie społecznym i ekonomicznym, posłowie, senatorowie, władze samorządowe i sądownicze będą wybierani w większościowych wyborach, a w przypadku niewypełniania swego mandatu zgodnie z prawem i interesem społecznym, będą odwoływani nawet w trakcie trwania ich kadencji. Urzędnicy będą ponosić materialną i karną odpowiedzialność za swoje decyzje.

Odzyskanie suwerenności Polski, niedopuszczenie naszych sojuszników i sąsiadów do mieszania się w nasze sprawy wewnętrzne. Tworzenie projektów regionalnych i europejskich, w których silna i niepodległa Polska będzie niezbędnym ogniwem pokoju i pomyślności wszystkich państw europejskich.

Wspierają mnie środowiska akademickie, eksperckie z wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego

Odbudujemy wspólnie polską szkołę, w której nasze dzieci otrzymają wiedzę, wychowanie i formację duchową na miarę wyzwań, jakie stoją przed nami w XXI wieku. Wydrzemy szkolnictwo z rąk bezdusznych biurokratów i polityków i oddamy je pod opiekę rodziców i kompetentnej kadry nauczycielskiej.

Zlikwiduję Ministerstwo Oświaty jako organ partyjno-polityczny, służącą indoktrynacji naszych dzieci i powołam społeczną Komisję Edukacji Narodowej, złożoną z przedstawicieli rodziców uczniów, związków nauczycieli, delegatów szkół wyższych oraz po jednym przedstawicielu Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Wprowadzę bon edukacyjny, poprzez który rodzice będą decydować o sposobie wydatkowania pieniędzy na naukę swych dzieci. Zamiast dotychczasowego systemu finansowania przez niewydajny system biurokratyczny, bon edukacyjny w rękach rodziców rozpocznie naturalną rywalizację pomiędzy różnymi rodzajami szkół o coraz wyższy poziomu wykształcenia i wychowania uczniów.

Razem wprowadzimy programy nauczania szanujące niepowtarzalność osobową i zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia. Te radykalne reformy sprawią, że w ciągu 10 lat polskie szkoły będą w światowej czołówce.

Zadbamy także o to, by polskie dzieci były całkowicie bezpieczne, nie trafiały do niepewnych adopcji, czy to w Polsce, czy za granicą. Obowiązkiem absolutnym władz kraju jest monitoring ich sytuacji po trafieniu do ośrodka zastępczego, a priorytetem powinno być otoczenie rodzin szeroką opieką, by takie sytuacje w ogóle nie musiały mieć miejsca.

Pragnę zmienić w naszym kraju system zarządzania, który chcę oprzeć na sile i mądrości Narodu. Jestem zdecydowany znaczącą część władzy oddać w ręce Obywateli – Suwerena poprzez wprowadzenie:

 • Weta Obywatelskiego
 • Inicjatywy Obywatelskiej
 • Referendum Obywatelskiego poprzedzonego rzetelną akcją informacyjno-edukacyjną i autentyczną debatą społeczną.

To jest możliwe – “Nic o nas bez nas”


Romuald Starosielec

kandydat na Prezydenta RP

00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18 lokal 18

tel. (48) 22 349 32 00

Zapoznaj się z moim życiorysem

24 myśli na “Program”

  1. Jest stare powiedzenie “ktoś kiedyś już to wszystko powiedział”. A Orwell w trochę lepszej formie napisał. Jeszcze nie wiemy czy jesteśmy a już mamy…kandydata na prezydenta, który, jak sam głosi, jest najlepszym z najlepszych. Aż mi się nie chce punktować programu…

 1. Bardzo Dobry Program. Taki powinien być od początku powstania nowej Polski po obaleniu komunizmu ,ale Polską rządzili nadal nie Ci co powinni – mniejszość narodowa ,która ogłupiała polskie społeczeństwo ile dobra oni zrobią dla Polski i społeczeństwa — wybudują drugą Japonię a po latach okazało się ,że zrobili Bangladesz bo oni robili ale li tylko dla siebie niszcząc dorobek polskiego społeczeństwa rozsprzedając majątek narodowy na lewo i prawo za grosze kapitałowi ,ale nie polskiemu .Wniosek jest jeden nich Polacy zaczną myśleć , myśleć perspektywicznie o Polsce polskim społeczeństwie nie tylko dziś i teraz.Należy sięgnąć do historii oby nigdy nie powtórzyły się tragiczne losy naszej ojczyzny więc należy głosować na polską zmianę .Kandydat na Prezydenta Polski Romuald Starosielec

 2. Większość Pańskich tez jest w programie partii Prawo i Sprawiedliwość. Mimo to popieram Pana za precyzyjne sformułowanie bardzo ważnych polskich spraw. Brakuje mi tam jeszcze żądania reparacji wojennych i nadania Naturolecznictwu, jak rónież medycynie chińskiej należnego im statusu.
  z pozdrowieniami dr Błaszczyk, Podkowa Leśna

  1. > Wprowadzenie projektu Wielki Powrót. Stworzenie nowych warunków ustrojowych, ekonomicznych i cywilizacyjnych, tak aby do 2030 r. powróciło do Polski 10 milionów Polaków.

   To jest precyzyjne sformułowanie? Jeśli tak, to ja już dawno wprowadziłem Wielki Powrót. Może jakiś projekt ustawy pan kandydat przedstawi, jeśli naprawdę chce być precyzyjny.

  2. Potrzeba też zmiany w prawie, tak by ofiary pedofilii mogły ubiegać się o ukaranie sprawcy i by kategorycznie zabroniono wszelkich aktów mających charakter nadużycia wobec dzieci w tej sferze.

 3. dlaczego nie zbieracie Panstwo poparcia droga internetowa?W nadzwyczajnej sytuacji nalezy stosowac nadzwyczajne metody.I “wladzy” nic do tego.Musi to respektowac

 4. Wiesław z Koźla

  Program popieram ale jak go zrealizować bez odpowiedniego zaplecza politycznego. Obóz patriotyczny jest zawłaszczony przez podzieloną i niewiarygodną do końca Konfederację, jej ujmującą (poparcie) twarzą jest wciąż błaznujący Korwin a nie np. pan Grzegorz Braun.

 5. No cóż, dużo zapowiedzi i obiecanek, prawie jak u zawodowego politykiera. Brak odniesienia do tego w jaki sposób wszystko zrobić. No i ani słowa o tym, że obecny system w Polsce jest do całkowitej wymiany a nie lukrowania.
  Może w przypadku wyborów do Sejmu, byłoby to dobre. Ale pan kandydat jakoś zapomniał, że prezydent w Polsce NIE MA (o ile nie należy do partii rządzącej) żadnego wpływu na ustawodawstwo.

 6. Jestem wiekowo już po drugiej stronie życia. Marzy mi się jednak doczekać Polski wolnej i sprawiedliwej. JESTEM ZA PAŃSKIM PROGRAMEM. Ma Pan mój głos!!!

 7. Program mi się podoba, ale dlaczego nie wprowadza Pan WIR-u /Weto + Inicjatywa + Referendum/? A także ważny temat następny, to czy zniesie Pan przymus i obowiązek szczepień?

 8. Jako przyszły prezydent co Pan zrobi z antenami 5g, które jak wiadomo są zabójcze i jest wiele opracowań specjalistycznych o tym świadczących.

 9. Program pana Romualda Starosielec jest według mnie do sporej poprawki. Brakuje mi w nim : 1-prawa narodu do referendum narodowego i współdecydowaniu w strategicznych sprawach narodu i kraju, 2- woda i oczyszczalnie ścieków jako punkt strategiczny bezpiecznej gospodarki, 3- szybkie wdrażanie polskich patentów, 4- odbudowa i wykup zrujnowanych polskich przedsiębiorstw strategicznych , a nie tworzenie centrum przemysłowe Europy, 5- służba zdrowia i opieka lekarska z wprowadzeniem alternatywnych metod wyleczania chorych i jej spore dofinansowanie , zamiast przemysłu zbrojeniowego, 6- likwidacja chemtrails rozpylanych przez samoloty i wprowadzenie powszechne światłowodów na bazie krajowych operatorów. Ciekawa jestem co pan Starosielec ma do powiedzenia na te w/w tematy . Pozdrawiam .

 10. Kogo program mi to przypomina.. A tak! Bosaka 🙂 Swoich pomyslow Pan nie ma,ze musi Pan okradac z planu “innych” kandydatow? 🙂
  Nie ma tu nic o czym nie mowilby Bosak a w wielu kwestiach – Korwin,od lat.

 11. Brakuje w Pana programie na PIERWSZYM, zasadniczym miejscu WIR.
  W = Weto Obywatelski
  I = Inicjatywa Obywatelska
  R = Referendum Obywatelskie

  WIR to fundament zmian w Polsce – reszta to tylko kolejne bloczki nowego budynku pod nazwą Wolna Polska.

  PS. Nad podatkami warto pochylić się niżej i:
  Likwidacja PIT, CIT i VAT plus podatek obrotowy 10-14% dla wszystkich bez wyjątków od sprzedaży końcowej.

 12. > Wprowadzenie projektu Wielki Powrót. Stworzenie nowych warunków ustrojowych, ekonomicznych i cywilizacyjnych, tak aby do 2030 r. powróciło do Polski 10 milionów Polaków.

  Czy to jest konkret, czy bzdet który potrafi wygłośić tylko polityk?

  > Zniesienie Ministerstwa Oświaty jako organu partyjno-politycznego powołanego do indoktrynacji naszych dzieci i powołanie społecznej Komisji Edukacji Narodowej. Wprowadzenie bonu edukacyjnego dla każdego dziecka i poszanowania indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia.

  O ile znam konstytucję, to nie leży w kompetencji głowy państwa, więc czemu o tym mowa?

  > Zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego Polski w oparciu o gospodarstwa rodzinne, tak by polskie zakłady przetwórcze powiązane systemowo z producentami rolnymi i sieciami sklepów oferowały zdrową żywność, wolną od GMO i nadmiernej chemizacji.

  To również nie.

  > W nowej konstytucji opartej na solidaryzmie społecznym i ekonomicznym, posłowie, senatorowie, władze samorządowe i sądownicze będą wybierani w większościowych wyborach, a w przypadku niewypełniania swego mandatu zgodnie z prawem i interesem społecznym, będą odwoływani nawet w trakcie trwania ich kadencji. Urzędnicy będą ponosić materialną i karną odpowiedzialność za swoje decyzje.

  W jakiej nowej? I to mówi ktoś bez zaplecza politycznego, które będzie miało jakąkolwiek szanse uchwalić ustawę zasadniczą? Wolne żarty.

  > Odzyskanie suwerenności Polski, niedopuszczenie naszych sojuszników i sąsiadów do mieszania się w nasze sprawy wewnętrzne. Tworzenie projektów regionalnych i europejskich, w których silna i niepodległa Polska będzie niezbędnym ogniwem pokoju i pomyślności wszystkich państw europejskich.

  To znaczy konkretnie co i kto?
  A tak na marginesie, Polska jest krajem suwerennym, który DOBROWOLNIE wstąpił do struktur Unii Europerjskiej i DOBROWOLNIE zgodził się wypełniać prawa i obowiązki członka UE.

  > Zlikwiduję Ministerstwo Oświaty jako organ partyjno-polityczny, służącą indoktrynacji naszych dzieci i powołam społeczną Komisję Edukacji Narodowej, złożoną z przedstawicieli rodziców uczniów, związków nauczycieli, delegatów szkół wyższych oraz po jednym przedstawicielu Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

  Jak prezydent może zlikwidować ministerstwo? 🙂

  I tak dalej i tak dalej 🙂

 13. Jest Pan jedynym kandydatem,któremu dzisiaj zaufałam. Jest Pan “jaskółką” na naszym politycznym horyzoncie.

 14. Czy jako kandydaty na prezydenta wprowadzi Pan, 1. Referendum 2. Weto obywatelskie 3. Odbudowa potęgi Narodu Polskiego 4. Inicjatywa obywatelska 5.Kontrola nad rządem. Jest to dla mnie bardzo ważne.

 15. Hmm 🤔🤔🤔 A gdzie jest mowa o WIR-ze🇵🇱🇵🇱🇵🇱??? Bo jakoś nie zauważyłam 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

 16. Najpierw WIR, a potem reszta, nie jakies tam bla bla bla, ja zabiegam o wyższą pensje, niższe ceny, lepszą słuzbę zdrowia, i co i nic. Najpierw WIR Panie kochany, a potem te fajne rzeczy.Jak narazie to nie masz Pan mojego głosu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *