Życiorys

Romuald Starosielec – kandydat na Prezydenta RP w wyborach 2020 r.

Kim jestem?

Pochodzę z pięknego Podlasia, urodziłem się 21 września 1959 r. w Białej Podlaskiej. Od zakończenia studiów mieszkam w Warszawie. Mój ojciec Edward był więźniem politycznym w latach 40- i 50-tych, a matka Feliksa z wielkim poświęceniem i oddaniem dla młodzieży, przez blisko 50 lat uczyła w wielu szkołach województwa lubelskiego.

Do szkoły podstawowej chodziłem w Terespolu nad Bugiem i Dobryniu Dużym. Następnie uczyłem się w Liceum Lotniczym w Dęblinie i studiowałem w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej, realizując w ten sposób swoje lotnicze marzenia. Od 1981 roku studiowałem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W stanie wojennym działałem w podziemiu wydawniczym wydając min. miesięcznik „Pod prąd”. Po ukończeniu studiów pracowałem jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W 1989 r. uczestniczyłem w powołaniu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, byłem w składzie pierwszej Rady Naczelnej. W latach 1992-2017 nie należałem do żadnej organizacji politycznej. Obecnie pełnię funkcję prezesa Rady Krajowej Jedności Narodu i redaktora naczelnego miesięcznika „Polityka Polska”. Z Barbarą – żoną wychowaliśmy trójkę dzieci.

Pragnę ze wszystkimi środowiskami, które mi zaufały i udzieliły mandatu do kandydowania w tych wyborach,jednoczyć wysiłki Polaków ponad obecnymi podziałami dla odbudowy silnego państwa stojącego na straży suwerenności, swobód i dobrobytu obywateli Rzeczpospolitej. W swym działaniu wyznajemy zasadę; Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie dzielić. Pragniemy zjednoczyć nasze wysiłki, skupić swe działania dla dobra naszych dzieci, wnuków, wspólnot lokalnych, Polski, Europy i całego Świata Zachodu. Polska dla nas to wielki zbiorowy obowiązek. Mój śp. ojciec do tego jeszcze dopowiadał, że od tego obowiązku żaden Polak nie może zdezerterować.

Dlaczego startuję wyborach?

Bo nie godzę się z powszechnie występującą agresją w naszym życiu publicznym, małodusznością naszej klasy politycznej, redukowaniem naszych aspiracji ekonomicznych do roli podwykonawców dla zagranicznych korporacji. Nie godzę się z powszechną inwigilacją obywateli, nieliczeniem się z ich wolą wyrażaną wielu oddolnych inicjatywach, arogancją i brakiem profesjonalizmu władzy.

Moim hasłem jest Wolny Naród w silnym państwie. Dziś Naród jest krępowany w swym naturalnym rozwoju omnipotencją biurokracji, niesprawnym systemem sądowniczym, ograniczaniem wolności gospodarczej a państwo jest słabe, często „teoretyczne”. To wolni obywatele mają kontrolować swe władze, a nie władza obywateli.

Romuald Starosielec

kandydat na Prezydenta RP

00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18 lokal 18,

tel. (48) 22 349 32 00

Przeczytaj mój program

13 myśli na “Życiorys”

  1. Brzmi sensownie .Podatek VAT do 23 % podniósł TUSK i miało to być na kilka lat.Naród potulnie przyjął tę decyzję a PIsowcy tego nie zmienili .

 1. Zauważyłem brak w ulotce wyraźnego odniesienia się do zmiany ustroju poprzez wprowadzenie do konstytucji elementów demokracji bezpośredniej, takich jak Weto Obywatelskie i Inicjatywa Obywatelska i związanego z tym Referendum.
  Obejrzałem wywiad w NTV, gdzie omówił Pan Weto i Inicjatywę i mam do tego uwagi. Konsultowałem to z Prof. Matyją. Szwajcarzy w ramach Inicjatywy Obywatelskiej nie tworzą nowych ustaw. W ramach Inicjatywy zmieniają częściowo lub całkowicie konstytucję, przy czym mniej zachodu wymaga całkowita zmiana konstytucji niż częściowa, bo częściowa zmiana konstytucji musi być dopasowana do części nie zmienionej i do obowiązujących umów międzynarodowych. To samo dotyczy ustaw. Po to wybieramy parlament i obudowujemy go takimi instytucjami jak biuro legislacyjne, możliwość zatrudnienia kancelarii prawnych, różnorakich ekspertów, aby ustawa była kompatybilna do innych aktów prawnych. Obywatele takich możliwości nie mają. Obywatele wpływają na ustawodawstwo poprzez Weto Obywatelskie.
  Gratuluję wywiadu w NTV. Ma Pan moje poparcie.

 2. Chciałabym poznać stanowisko tego kandydata w kwestii przymusowych szczepień , odszkodowań dla rodziców, których dzieci straciły zdrowie w wyniku przymusowych szczepień i pomocy medycznej dla tych dzieci, oddzieleniu państwa od kościoła i stanowisko w kwestii wprowadzenia Wiru.

 3. Proszę o stanowisko w sprawach : 5G, przymusowych szczepień oraz Pana stanowisko w/g polityki zagranicznej tak w sprawie FR jak i Ukrainy. Po przeczytaniu tajnej uchwały oun/upa z dnia 22 czerwca 1990 roku jestem zaniepokojona losem Polaków co wynika z m.in z powyzszej uchwały. Pozdrawiam.

 4. Piękne słowa, naprawdę piękne …..życiorys który daje nadzieję na prawdę, na dzieję na uczciwość a co za tym idzie że intencje są prawdziwe. Fakt , że obecna władza też przed ich wyborami też piękne słowa wypowiadała, a i historią swą, swym życiorysem w Solidarności podpierali się ……dziś z tych ludzi szmaty potargane zostały, na które nie warto nawet splunąć. …..Uważam , że bardzo dużo dobrego Pan Starosielec zrobi , jeśli teraz przed wyborami pociągnie naród za sobą i tuż przed odda te głosa na Pana Bosaka, na KONFEDERACJĘ po to by nie rozbijać głosów – przecież intencje działań są zbieżne. W ten sposób naród będzie pewny, że nie są to zagrywki na rozbicie głosów. …….sądzę że PAn Starosielec i PAn Bosak powinni jak najszybciej spotkać się by pokazać społeczeństwu że ich idee są po drodze.

 5. Może to Pan jest naszą nadzieją na lepsze…
  Ale chyba nie będzie Pan, niestety, startował. Gdyby jednak tak, to ma Pan mój głos.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *